Er jeg registreret i Kreditregisteret?

Kreditregisteret opbevarer udelukkende data om aktiv gæld. Der er således ingen informationer om tidligere gældsforhold i Kreditregisteret. Har man indfriet sin gæld vil man automatisk blive slettet fra Kreditregisterets systemer.

Privatpersoner har ret til at vide om Kreditregisteret opbevarer data om dem. Vil man vide om man er registreret er det muligt at anmode om registerindsigt online.

Vi må kun udlevere oplysningerne om registrering til den person der er i registeret. Ved henvendelse til os skal man derfor oplyse sit personnummer, navn, adresse og svare på et kontrolspørgsmål.