Hjælp til ofre for Identitets tyveri.

Det kan være svært at forhindre tyve og svindlere i at få adgang til oplysninger der kan misbruges. I det daglige oplever mange at have indbrud i deres hjem eller at miste deres pung med kørekort, sygesikringskort, NEM-ID med mere. Ud over de værdigenstande og kontanter der mistes, er det stadigt hyppigere at folk oplever at deres CPR nummer, navn eller adresse misbruges til svindel.

Oplysningerne handles mellem kriminelle og bliver brugt til oprettelser af teleabonnementer med Iphones købt på kredit, pakker der sendes til postcentre i ofrets navn, dankort der benyttes til køb af varer, oprettelse af forbrugslån og en lang række andre sager.

Typisk kan konsekvenserne af et indbrud derfor være meget større end det umiddelbare tab og det sætter ofret i en ekstremt byrdefuld situation med opkald til kreditorer der skal overbevises om at man ikke har handlet hos dem. Derfor har en række forsikringsselskaber som bl.a. Tryg og Alm. Brand oprettet specielle dækninger på deres forsikringer der betaler for at ofret kan få hjælp og støtte til at kontakte kreditorer med tilgodehavender. Dette arbejde udføres bl.a. af Affinion International der således dagligt er i kontakt med ofre for identitets tyverier.

I Kreditregisteret vil vi aktivt hjælpe ofre for identitets tyveri på ID-tyveri.dk. Det er et dansk register hvori ofre for identitets tyveri kan registrere sig og dermed spærre for at deres identitet kan misbruges hos vores kunder. Det er gratis for et offer at registrere sig og vi sørger for at vores kunder stopper lån eller abonnementsoprettelser til svindlere der benytter ofres identiteter.

Seneste tiltag er et samarbejde med Affinion International der hjælper ofrene for identitetstyveri. Affinion opretter nu på daglig basis spærringer af stjålne identiteter direkte i registeret og dermed kan vi i fællesskab lave en forebyggende indsats for ofre for identitetstyveri.

Kender du et offer der får sin identitet misbrugt, så sørg for at gøre dem bekendt med vores arbejde, så kan vi stoppe noget af den svindel der foregår.