Revisionserklæring på vores behandling af persondata

Datasikkerheden er selvfølgelig i højsædet når vi håndterer persondata. Kreditregistret har fået en ISAE 3000 erklæring. ISAE 3000 er en erklæring omkring virksomhedens arbejdsprocesser i forhold opfyldelse af bestemmelserne i GDPR og tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse. Det være sig fx relateret til logning af personoplysninger, håndtering af indvendinger mod registrering, uvedkommendes adgang til personoplysninger, instruks af medarbejdere etc.

Er man interesseret i erklæringen, så kontakt os og hør nærmere.

Revisionserklæring.jpg