Kilder

Kilder som indgår i Kreditregisteret

Kreditregisteret indhenter oplysninger fra de kunder/ kreditgivere der er tilknyttet registeret. Oplysningerne opdateres dagligt og der gives ikke adgang til dem uden et samtykke fra den låntager de omhandler. Kreditgiverne er alle forpligtede til at oplyse låntagere om at de registreres i Kreditregisteret og låntagere kan til enhver tid få adgang til oplysningerne, samt hvilke kreditgivere der har modtaget dem.

Hvilke persondata der behandles i forbindelse med Kreditregisteret

Kreditregisteret behandler identifikationsoplysninger som CPR nummer, navn, adresse og lån hos kreditgivere tilknyttet registeret. Kreditgiverne er dataansvarlige og Kreditregisteret handler således som databehandler for hver enkelt.

Hvorfor?

Kreditregisteret er et kreditoplysningsbureau der betjener banker og finansielle institutioner med at vurdere personers kreditværdighed i forbindelse med oprettelse af kreditaftaler.


Rettigheder


Alle har ret til at anmode Kreditregisteret om følgende:

Indsigtsret -per anmodning vil vi informere dig om du er registreret i vores registerer og i så fald hvilke oplysninger vi har registreret og give dig adgang til disse.

berigtigelse -per anmodning vil vi, hvis du har opdaget fejl i vores oplysninger som du gør os opmærksomme på, sørge for at rette disse fejl

Sletning –Vi opdaterer dagligt vores informationer fra de tilknyttede kreditgivere. Bliver man således slettet hos en kreditgiver vil man automatisk blive slettet i Kreditregisteret. Den registrerede har derudover retten til at anmode om at blive fjernet fra Kreditregisteret og Kreditregisteret vil behandle enhver sådan henvendelse efter de forskrifter der er blevet pålagt Kreditregisteret af Datatilsynet.

begrænset behandling -I tilfælde hvor der opstår tvivl om hvorvidt vores oplysninger er rigtige eller om de bliver behandlet på et retsligt grundlag kan du anmode os om at sætte dine oplysninger i ‘karantæne’, hvorefter de ikke vil indgå i Kreditregisteret, indtil vi har afklaret rigtigheden eller genovervejet retsgrundlaget for dine oplysninger

menneskelig indgriben -I tilfælde af at du skulle kontakte os med en anmodning om benyttelse af dine ovenstående rettigheder vil du komme i kontakt med menneskelig behandling og ikke et automatiseret system. Vi vil senest en måned efter din anmodning er gjort os det bekendt have behandlet den, men i realiteten vil det ske noget inden det.

Risikovurdering for de registrerede -I og med vi har personhenførbare oplysninger (se afsnit: Fortegnelse over persondatabehandlinger) forpligter vi os til et meget højt sikkerhedsniveau. Vi har overvejet en række væsentlige overordnede fejltyper, medfølgende konsekvenser og mulige genopretninger, hvis skulle ske læk af oplysninger, der med høj sandsynlighed har indflydelse på en fysisk person:

1.      Type: Forkerte data.
Konsekvens: Kan betyde at personen ikke kan få et lån de ellers er berettiget til. Kan betyde øget job risiko da nogle arbejdsgivere kræver klare økonomiske forhold. Kan også betyde at en Id-tyv lykkes med at oprette lån og dermed en øget byrde på den id-tyveri ramte person.
Genopretning: Vi sørger for rettelse af data direkte i systemet hvis fejlen ligger i vores data. Vi sørger for kildedatabehandler (lånudbyderne), får besked på at rette deres data, hvis fejlen ligger hos dem (vi henviser i øvrigt til afsnit om berettigelse ift. ansvar for fejl hos databehandler). Ligger fejlen i oprettelsen på id-tyveri.dk, så tages kontakt til personen med henblik på at få oprettet korrekte oplysninger

2.      Type: Fejlagtigt slettede data
Konsekvens: Kan betyde at personen får et lån de ikke er berettiget til og dermed ikke får løst det som lånet havde til hensigt at løse. Kan også betyde at en Id-tyv lykkes med at oprette lån og dermed en øget byrde på den id-tyveri ramte person. Ligeledes medfører dette muligvis et økonomisk tab for långiver.
Genopretning: Vi sørger for rettelse af data direkte i systemet, hvis fejlen ligger i vores data. Vi sørger for kildedatabehandler (lånudbyderne), får besked på at rette i deres data, hvis fejlen ligger hos dem (vi henviser i øvrigt til afsnit om berettigelse ift. ansvar for fejl hos databehandler i afsnittet ovenfor).  

3.      Type: Offentliggørelse eller læk af persondata
Konsekvens: Kan betyde at en person mister omdømme og dermed er i øget risiko økonomisk, socialt og emotionelt. Kan også betyde tab af omdømme og dermed potentiel økonomisk tab for en lånudbyder.
Genopretning: I begge tilfælde vil vi forhindre lignende fejl i at opstå og dernæst assistere, med nødvendig rådgivning og nødvendig kommunikation (ekstern og intern) på vores kommunikationskanaler.

 

Kontaktoplysninger

Ønskes kontakt at rettes mod Kreditregisteret’s dataansvarlige Rasmus Rask vedr. anmodninger eller relevante spørgsmål kan det ske på enten Tlf: 70605901        eller Mail: info@Kreditregisteret.dk

 

Klage til en tilsynsmyndighed

Har du fået afslag af Kreditregisteret om anmodning om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede og til at gøre indsigelse mod behandling, kan du klage til Datatilsynet som er den relevante tilsynsmyndighed på området. Det kan du læse mere om her på deres hjemmeside.

 

Den hurtige udvikling af internettet og de lovgivningsmæssige rammer for persondatabehandlinger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.